>>ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุขได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ
 

Main Menu

 
>>ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุขได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ PDF Print E-mail
258.jpg - 18.10 Kb
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข วศ.29
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิชาการ>>>ประจำปี 2558<<<