>>อบรม ความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ และการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา
 

Main Menu

 
>>อบรม ความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ และการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา PDF Print E-mail

 

 

>>ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรม ความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ

และการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา**

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณณัฐญา กิ่งโคกกรวด
Tel. 089-2807154 044-22-4421
คุณปนิดา สุขศิริพัฒนพงศ์ Tel. 087-8653828 044-22-4546