>>ผลงานตีพิมพ์นักศึกษา ป.เอก
 

Main Menu

 
>>ผลงานตีพิมพ์นักศึกษา ป.เอก PDF Print E-mail

นายอิทธิกร  ภูมิพันธ์ เลขประจำตัว D5540266 อาจารย์ที่ปรึกษา>> ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข

ผลงานตีพิมพ์>>Phummiphan, I., Horpibulsuk, S., Sukmak, P., Chinkulkijniwat, A.,

Arulrajah, A. and Shen, S-L. Stabilisation of marginal lateritic soil using high

calcium fly ash-based geopolymer. Road Materials and Pavement Design.

2016:pp. 1-15. >>ดูผลงานคลิกที่นี่<<


>>ผลงานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงาน
ก่อสร้างฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ( Suksun Horpibulsuk
Apichat Suddeepong ,Pokin Chamket, 
Avirut Chinkulkijniwat) 

apichat.jpg - 276.41 Kb