นายกล้าศึก พรมฤทธิ์
 

Main Menu

 
นายกล้าศึก พรมฤทธิ์ PDF Print E-mail

บทสัมภาษณ์ประธานรุ่น (1/2552)

ถาม = แนะนำตัวเองแก่น้องๆ หน่อยค่ะ

ตอบ = กระผมนายกล้าศึก พรมฤทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7)

ถาม = ทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ก็เพราะตรงกับสายงานที่ทำอยู่และเป็นคนที่ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรนี้กับเพื่อนอีก 2 คนคือ นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล ,นายชูยศ ศรีวรขันธ์ และท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ถาม = ความประทับใจในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

ตอบ = ความประทับใจในการที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยคือเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดให้มีหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคและมีเพื่อน ๆ ที่น่ารักและอาจารย์ที่เอาใจใส่พวกเราในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชาเรียน

ถาม = ความประทับใจเกี่ยวกับเพื่อนในรุ่นและรุ่นน้องเป็นอย่างไร

ตอบ = เพื่อนในรุ่นก็น่ารักทุกคนเพราะรุ่น 1 ส่วนมากมาจากหน่วยงานคล้ายกันและไปไหนไปกันทำอะไรก็จะทำด้วยกันส่วนรุ่นน้องก็เหมือนกัน น่ารักทุกคน

ถาม = ความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์เป็นอย่างไร

ตอบ = ความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์ก็ประทับใจคณาจารย์ทุกท่านซึ่งมีความเป็นกันเองกับพวกเราทุกคน

ถาม = หลักการและแนวทางในการเรียนเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ตอบ = หลักการและแนวทางในการเรียนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสำหรับผม ก็คือเข้าเรียนทุกวันที่มีการเรียนการสอนส่งงานทุกครั้งที่อาจารย์สั่งตั้งใจเรียน ...จบแน่นอน

ถาม = อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ตอบ = อยากฝากน้อง ๆ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อเราจะได้มีรุ่นน้อง ๆ ต่อๆ ไปส่วนตัวพวกเรารุ่น 1 ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุก ๆ คนอยู่แล้ว

ถาม = อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กัน มีอะไรบ้าง แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตอบ = อุปสรรคและปัญหาในการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยปัญหาก็คือช่วงการทำงบประมาณประจำปีอาจจะทำรายงานไม่ทันก็ให้เพื่อน ๆ ช่วยในบางครั้ง

ถาม = ความรู้ที่ได้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการทำงานจริงอย่างไรบ้าง

ตอบ = ความรู้ที่เรียนมานำไปใช้ในการทำงานมีประโยชน์มากเพราะตำแหน่งของผมคือตำแหน่งนักบริหารงานก่อสร้าง 7 ซึ่งตรงกับสายงานมากและเอามาใช้ในงานได้จริง

(นายกล้าศึก พรมฤทธิ์)

ประธานรุ่น 1(1/2552)