บุคลากรประจำหลักสูตร
 

Main Menu

 
บุคลากรประจำหลักสูตร PDF Print E-mail

PIC DATA
som.jpg - 22.21 Kb

ชื่อสกุล : นางณัฐญา กิ่งโคกกรวด (ส้ม)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โทรศัพท์ : 0-4422-4421


ชื่อ-สกุล : น.ส.ปนิดา สุขศิริพัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โทรศัพท์ : 0-4422-4546

มือถือ : 087- 8653828


ชื่อ-สกุล : น.ส.  ปิติภรณ์ แขดอน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โทรศัพท์ : 0-4422-4420

มือถือ : 080-159-2072


ชื่อ-สกุล : น.ส.  ศศิธร แสงสุระ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

โทรศัพท์ : 0-4422-4423

มือถือ : 080-159-2072