ติดต่อสอบถาม
 

Main Menu

 
ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Contact
Address:
111 ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
Country

Telephone: โทร 044-224546
Fax: โทรสาร 044-224607