ข่าว /

อ.ดร.พรรษา ลิบลับ ได้รับรางวัลในหมวด พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ

อ.ดร.พรรษา ลิบลับ ได้รับรางวัลในหมวด พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พรรษา ลิบลับ

ได้รับรางวัลในหมวด พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560

ในงาน "วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 27 ปี"

 

อาจารย์ ดร. พรรษา ลิบลับ เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้งานในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการบริการวิชาการ เป็นบุคลากรสำคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยร่วมทำโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการกว่า 109 โครงการ ร่วมบริหารงบประมาณวิจัยและบริการวิชาการรวมกว่า 1,200 ล้านบาท มีความร่วมมือด้านวิชาการและเชิงพาณิชย์ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี McGill University ประเทศแคนาดา A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute,National Academy of Sciences of Belarus ประเทศเบลารุส


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม