• สาขาวิฃาวิศวกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชา นาย ศรัลย์ ปานศรีพงษ์

    หนึ่งในผู้บริหาร บริษัท เอส ยู ที โกลบอล จำกัด ได้รับรางวัล AABI Torch Entrepreneur Awards 2017 สาขา Technology Transfer จัดขึ้นโดย Asian Association of Business Incubators (AABI)

    อ่านต่อ . . .
  • อ.ดร.พรรษา ลิบลับ ได้รับรางวัลในหมวด พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ

    อ่านต่อ . . .
  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล

    อ่านต่อ . . .