ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2016 # 2)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ

 Global Project Based Learning (gPBL 2016 # 2)

เดินทางร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 7-17 ธันวาคม 2559

ส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ที่พี่นินิว หลังจากนักศึกษาได้รับ e mail หรือติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลย 0-4422-6201

<<คลิกเพื่อเข้าดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่>>