ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก โครงการ Global Project Based Learning

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2016 # 2)

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม 1

<<คลิก Download ชื่อได้ที่นี่>>