ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต้องการรับสมัครงาน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ

เงินเดือน : ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยฯ

                    คุณสมบัติ

                          1. เพศ ญ หรือ ช

                          2. อายุไม่เกิน 25 ปี

                          3. วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

                          4. สามารถขับรถยนต์ได้

                          5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจติดต่อสอบถาม

044-224772

ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 นี้