ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2016 # 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ Global Project Based Learning

(gPBL 2016 # 2)

สอบวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เริ่มสอบเวลา 9.00 น.ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2

 <<คลิกที่่นี่เพื่อ Download รายชื่อ>>