ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายวิศวะ’สุรนารี ครั้งที่ 4

 นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้นได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนมาใช้ในการายงานตัวเข้า ค่ายวิศวะ’ สุรนารี ครั้งที่ 4 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 9 กันยายน 2559 สำหรับกำหนดการและรายละเอียดค่ายวิศวะ’สุรนารี นักเรียนสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ eng.sut.ac.th หรือทาง Fanpage : ค่ายวิศวะ’สุรนารี #4 โทรศัพท์หมายเลข 044-224765

<<คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ>>