ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม University Roadshow

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม University Roadshow
 
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น
 
ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง B1207 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิศวกรรมเครื่องกล โทร 044-226201
 
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม University Roadshow