ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวด การออกแบบโลโก้ สำหรับองค์กร Global Technology

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวด การออกแบบโลโก้ สำหรับองค์กร Global Technology
Initiative (GTI Consortium)โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 2 ผลงานจะได้รับเงินรางวัลผลงานละ 2,500 บาท และมีสิทธิเข้าร่วมประกวดโลโก้รอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่บัดนี้
และปิดรับผลงานภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ส่งผลงานการออกแบบมาที่ Email:wannaporn@sut.ac.th ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรรณพร และคุณสาวิตรี โทร 044 - 22-4224 หรือ 044 - 22-4765 
ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดการประกวดดังลิ้งข้างล่างนี้
1.http://eng.sut.ac.th/2013/Download/GTI/GTILOGO.pdf
2.http://eng.sut.ac.th/2013/Download/GTI-Logomark.pdf