ประกาศเปิดรับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายวิศวะ'สุรนารี #4

 

 

 ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สมัครเข้าร่วมค่ายวิศวะ’สุรนารี ครั้ง ที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 น้องๆที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมค่ายฯได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ข่าวและประกาศ http://eng.sut.ac.th/2013/ หรือสามารถเข้าช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย

สมัครเข้าร่วมค่ายวิศวะ'สุรนารี #4 

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- คุณสาวิตรี 044-224765 หรือ คุณอักษรา 044-224727