คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง นวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง นวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสุรนารี <<<คลิ๊ก>>>