เชิญนักศึกษา/บุคคลากร/บุคคลทั่วไป ส่งผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์ ในหัวข้อ Defining the Future with Science, Technology, and Inovation

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จัดกิจกรรม The 14th South East Asian Technical University Consortium (SEARUC 2020)  ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
เชิญนักศึกษา/บุคคลากร/บุคคลทั่วไป ส่งผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์ ในหัวข้อ Defining the Future with Science, Technology, and Inovation
 
ขยายระยะเวลาการเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2562
 

CALL FOR PAPERS

“Defining the future with Science, Technology and Innovation”

The 14th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) is scheduled to be on the 27th – 28th February 2020 at Knowledge Exchange for Innovation (KX) building, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. The prominent students, researchers, engineers and practitioners who serves as faculty members of SEATUC member universities are cordially invited to submit their research to be presented at the symposium. The topics of interest include, but are not limited to, the following items:

01: Mechanical Engineering and Robotics
02: Materials and Chemistry
03: Electrical and Electronic Engineering, ICT, and Computer Science
04: Architecture Planning, and Civil Engineering
05: Bio/Life Science
06: Engineering Education
07: Basic and Applied Mathematics and Numerical Simulation

Important dates:

Oral Paper Submission Due : 15th Nov.. 2019
Poster Abstract Submission Due: 16th Nov. 2019
WS Proposal Due : 5th Oct. 2019
WS Acceptance Notification : 12th Oct. 2019
Poster Acceptance Notification : 11th Dec. 2019
Oral Paper Acceptance Notification: 17th Dec. 2019
Camera-ready Paper Due : 31st Dec. 2019

For more information, please visit http://plus.shibaura-it.ac.jp/conf/seatuc2020/index.php
or contact Ms. Oranut, tel: 02-4708359

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/kmutt.inter/posts/call-for-papersdefining-the-future-with-science-technology-and-innovation-the-14/2434806626612564/