#ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยผงแม่เหล็กและสารแทรกซึมเพื่อได้รับการรับรองระดับความสามารถ 1-2"

#ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยผงแม่เหล็กและสารแทรกซึมเพื่อได้รับการรับรองระดับความสามารถ 1-2"#รับจำนวน 15 ท่านเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ technopolis.sut.ac.th ติดตามความเคลื่อนไว้ได้ที่ https://web.facebook.com/oeei.sut

ankara escortpendik escortgiyim