ขอเชิญเข้าร่วมรับการทดลองประเมินสมรรถนะ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์

ขอเชิญเข้าร่วมรับการทดลองประเมินสมรรถนะโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <<<คลิ๊ก>>