รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาสถานปฎิบัติธรรม"ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกถึงความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม และสะสมชั่วโมงจิตอาสาใช้ในการยื่นกู้ กยศ.ในปีการศึกษาถัดไป ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ วัดบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561และยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ด้วยตนเองทีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  <<<สมัครได้ที่นี่>>>