ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (รอบยืนยันสิทธิ์) รอบ 2

ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่  1

(รอบยืนยันสิทธิ์) รอบ 2

---------------------------------------------------------------

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  (รอบยืนยันสิทธิ์) รอบ 2 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตลอดทั้งวัน ณ วัดคลองส่งน้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้<<<<คลิ๊กรายละเอียด>>>