ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่  1

--------------------------------------------------------------

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ “ค่ายจิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตลอดทั้งวัน ณ วัดคลองส่งน้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ <<<คลิ๊ก>>>