ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2017)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2017) นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00น. ณ ห้อง B1115  อาคารเรียนรวม 1 การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสาวิตรี โทรศัพท์ 044-224287

**Download** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ