ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  ปีปทองช่อที่ 25 เข้าสู่รั้วแสด-ทอง