ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินค่าครองชีพรายเดือน

ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุนดีเด่นบัณฑิตศึกษา และทุนกิตติบัณฑิต ทุกท่าน ในช่วงเดือน กรกฎาคม นี้ ค่าครองชีพรายเดือนที่ท่านจะได้ตามสิทธิ์แห่งทุน จะยังไม่ทำการโอนให้เนื่องจากต้องตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 3/2559 ก่อน ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทุนหรือไม่ จึงเรียนแจ้งมาเพื่อให้ท่านทราบ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ คุณโบ 044223115 ค่ะ