ค่ายวิศวะ'สุรนารี ครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปี 3 ที่มีสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สมัครเข้าร่วมค่ายวิศวะ’สุรนารี ครั้ง ที่ 5  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2560 -1 กรกฏาคม 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ซึ่งค่ายวิศวะ'สุรนารี ครั้งที่ 6 มีค่ายย่อยดังนี้

1. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

2. วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

3. วิศวกรรมโยธา

4. วิศวกรรมธรณี

5. วิศวกรรมโลหการ

 

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

-  คุณภักดิ์วราณัณ   0-4422-4530

 - คุณวรรณพร         0-4422-6201

-  คุณสาวิตรี            0-44224287