รับสมัครนักศึกษาร่วมกิจกรรม โครงการ

 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาสถานปฎิบัติธรรม"  เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกถึงความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม และสะสมชั่วโมงจิตอาสาใช้ในการยื่นกู้ กยศ.ในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ วัดหมูสี วัดกุดคล้า วัดโต่งโต้น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

<<<คลิ๊กสมัคร>>