กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ KM

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ KM หัวข้อ องค์ความรู้ในวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้านเอกสานของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธผื 2560 ณ ห้องประชุม 4 ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม << คลิกที่นี่ >>