กิจกรรการอบรม หลักสูตร Overview TQA

กิจกรรการอบรม หลักสูตร Overview TQA
สำหรับคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท่านสามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติม << คลิกที่นี่ >>