ข้อมูลประกอบการจัดทำองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร

mailDownload เอกสารด้านล่างนี้mail

 

แบบฟอร์มองค์ประกอบที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตร

mailแบบฟอร์มตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 

mailแบบฟอร์มตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558

 

--------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

mailเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 

mailเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558

--------------------------------------------------------------------------------------

mailรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

 

mailมติสภามหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดผ่านการ Login ด้วย Email g.sut.ac.th เท่านั้น)

mailผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 2558-2562 (รอผลงานวิชาการปีปฎิทิน 2562)

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่<<<คลิ๊ก>>>