แบบฟอร์มสำหรับงานวิศวศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับงานวิศวศึกษา 

ทบ.20 คำขออนุมัติโครงร่างและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

ทบ.21 แบบรายงานความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

ทบ.22 คำขอนัดสอบวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

ทบ.23 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วศ.01 แบบคำขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ update (20/02/63)

วศ.02 แบบคำขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ update (20/02/63)

วศ.03 แบบคำขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

วศ.04 แบบคำขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการสอบฯ update (20/02/63)

2. ขอนุมัติผลสอบประมวลความรู้ update (20/02/63)

3. ขออนุมัติผลการสอบวัดคุณสมบัติ update (20/02/63)

4. ขออนุมัติผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

5. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

6. ขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์ update (20/02/63)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป update (09/08/2560)

แบบรับรองการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการรับทุนกิตติบัณฑิต/วิเทศน์บัณฑิต update (07/10/2560) 

ใบสมัครทุนกิตติบัณฑิต update (20/10/2560)