ข้อมูลการประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา

สาขาวิชาสามารถุดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา

ประจำปีการศึกษา 2556 ดังรายการด้านล่างนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

enlightenedรายการหลักฐาน ข้อมูลใช้อ้างอิงการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะ 

 


 

สาขาวิชาสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามด้านล่างนี้ 


1. รายการตัวบ่งชี้ที่สาขาต้องทำ 

2. ฟอร์มตัวบ่งชี้ 

3. ตัวอย่างตัวบ่งชี้ 

4. ตัวอย่างรายการหลักฐาน 

5. รูปแบบการทำรูปเล่ม

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ตัวอย่างอื่นๆ  

1. ตัวอย่างคู่มือจัดทำรายงาน <<<<<ดาวน์โหลด>>>>>
2. ตัวอย่างรายงาน  [รายงานปี 2554 ] [รายงานปี 2555 กำลังดำเนินการ] 
3. ตัวอย่างตารางเป้าหมาย <<<<<ดาวน์โหลด>>>>>
4. ตัวอย่างตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบเป็นไฟล์ .doc <<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

 


หากสาขาไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  คุณอักษรา สุขรักษ์ โทร 4727