การย้ายสาขาวิชา

 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าสาขาวิชา             ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าสาขาวิชา

             >>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ>>>

ประกาศโดย : คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ :  3 ธันวาคม 2561