การย้ายสาขาวิชา

 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าสาขาวิชา             ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าสาขาวิชา
 

1. ขั้นตอนการย้ายสาขา >>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ>>>

2. เกณฑ์การย้ายสาขา >>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ>>>

ประกาศโดย : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ :   สิงหาคม 2563